UDREDNING

HVORFOR UDREDNING?


Med en udredning får man blandt andet et indblik i, hvilke læringsmæssige potentialer barnet besidder; hvor styrkesiderne ligger, og hvor eventuelle udfordringer kan spænde ben. På baggrund af denne viden kan jeg rådgive skole og hjem omkring, hvordan barnets læring og udvikling bedst muligt understøttes.


Det kan dog være svært som forælder at beslutte, hvorvidt en udredning er relevant eller vil være godt for jer eller jeres barn. Ofte rådgiver jeg også på baggrund af andre informationer om barnet. Så tag meget gerne kontakt til mig her for en snak om, hvorvidt det vil give mening for jer at få lavet en kognitiv test, en mere grundig udredning eller rådgivning til start.

FAGLIGE VANSKELIGHEDER


Jeg møder jævnligt lærere eller forældre, der står med et barn, som udvikler sig langsomt fagligt eller nærmest stagnerer, uden at de voksne har en forståelse af, hvorfor det sker. Måske barnet på mange måder fremstår kvikt, men er udfordret inden for nogle specifikke områder. Med en udredning hos mig, kan vi finde ud af, hvad det kan være, der står i vejen for udviklingen, og jeg kan herefter rådgive både skole og hjem ift., hvordan barnets udvikling understøttes bedst muligt i hverdagen; især i skolen, men også i hjemmet, hvis der opleves vanskeligheder her.

HØJTBEGAVEDE BØRN OG UNGE


Helt kort betyder det at være højtbegavet, at man har forudsætningerne/potentialet for at lære hurtigere end flertallet. Mange oplever dog, at deres barn trods umiddelbart fine forudsætninger alligevel ikke lykkes som ventet i skolen; enten på den faglige front eller på den sociale - eller på begge områder. Desværre oplever rigtig mange højtbegavede børn og unge mistrivsel, særligt i skolesammenhænge. Mange oplever ikke at passe ind. For andre kan perfektionismen tage over. Og en del forsøger at gøre, hvad de kan for at passe ind, hvilket blandt medfører, at de "underyder" og med vilje ikke lever op til deres potentiale.

Udover den kæmpe gave det er at have et højtbegavet barn, fører det ofte også mange frustrationer med sig som forælder - herunder blandet andet grundet de fortsat mange stereotype opfattelser af, hvad høj begavelse er.

Jeg tilbyder testning af børn mellem 6 og 16 år samt rådgivning til forældre og skole. Læs mere om muligheder og priser her.

Kontakt mig meget gerne for mere information


- eller for at booke en samtale


(enten via kontaktformular herunder eller via telefon 5180 9954)